top of page

Tanssi-liiketerapia


Mitä tanssi-liiketerapia on?

Miten se auttaa?

Kenelle se sopii?

Tanssi-liiketerapiaa yksilöille

Vastaanotto Järvenpäässä ja Helsingissä

 

Mitä tanssi-liiketerapia on?


Tanssi-liiketerapia on psykoterapeuttista työskentelyä tanssin, liikkeen, kehon havainnoinnin ja keskustelun keinoin. Sen keskeinen periaate on, että keho ja mieli ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Liikkeen kautta voimme tutustua itseemme, käsitellä tunteitamme ja harjoitella uusia vuorovaikutuksen tapoja.

 

Tanssi-liiketerapia kuuluu luoviin terapioihin samoin kuin musiikkiterapia, kuvataideterapia ja draamaterapia. Tanssi-liiketerapiaa voidaan toteuttaa niin ryhmä- kuin yksilöterapiana.

 

Tanssi-liiketerapiassa käytettävät menetelmät vaihtelevat asiakkaan yksilöllisten tarpeiden ja tavoitteiden sekä terapeutin soveltamien työskentelytapojen mukaan. Käytettyjä menetelmiä ovat muun muassa kehotietietoisuusharjoitukset, liikeimprovisaatio ja mielikuvaharjoitukset. Liikekokemuksia työstetään ja puretaan keskustellen, joskus myös piirtäen ja kirjoittaen. Terapeuttinen suhde perustuu sekä kielelliselle (puhe) että ei-kielelliselle (liike, joskus myös kosketus) vuorovaikutukselle.

 

Tanssi-liiketerapia ei vaadi tanssin erityisosaamista, eivätkä liikuntarajoitteet ole useimmiten este terapiaan hakeutumiselle.

 

 

Miten se auttaa?

 

Tanssi-liiketerapia voi auttaa:

 • lisäämään itsetuntemusta ja itsetuntoa

 • ilmaisemaan ja käsittelemään vaikeita tunteita ja ajatuksia

 • ymmärtämään tunteiden kehollisen ulottuvuuden, mikä auttaa niiden käsittelyssä ja säätelyssä

 • ymmärtämään ajatusten, tunteiden ja tekojen yhteyksiä

 • löytämään yhteyden omiin voimavaroihin ja omaan luovuuteen

 • kehittämään vuorovaikutustaitoja
   

 

Kenelle se sopii?

 

Tanssi-liiketerapia sopii:

 • elämänkriisissä oleville

 • oman hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämisestä kiinnostuneille

 • traumaoireista kärsiville

 • mielialahäiriöstä kärsiville

 • muille mielenterveyskuntoutujille

 • erityisryhmille (esimerkiksi kehitysvammaisille, autismin kirjoon kuuluville)

 • kaikille ikäryhmille

   

Tanssi-liiketerapiaa yksilöille

 

Yksilöterapiassa käytettävät menetelmät lähtevät asiakkaan yksilöllisistä tavoitteista ja tarpeista. Toimintatapaani terapeuttina vaikuttavat terapeuttikoulutukseni, joka on psykodynaamisesti painottunut, sekä MBSR/mindfulness-ohjaajakoulutukseni. Olen myös suorittanut Sensomotorisen psykoterapian ykköstason koulutuksen.

 

Psykodynaamisesti painottuneessa tanssi-liiketerapiassa tilaa annetaan varhaisten vuorovaikutussuhteiden ymmärtämiselle. Lapsuuden perheessä opitut tavat olla, ajatella ja toimia heijastuvat nykyisiin ihmissuhteisiimme ja määrittävät suhdetta itseemme. Psykodynaamisessa lähestymistavassa arvostetaan mielen tiedostamattomasta osasta kumpuavia mielikuvia ja symboleita, jotka voivat olla reitti syvällisempään 
itseymmärrykseen. 

 

Sovellan terapiassa myös mindfulness-menetelmiä sekä sensomotorisen psykoterapian menetelmiä. Mindfulnessissa eli tietoisessa läsnäolossa harjoitetaan omien tunteiden, ajatusten ja kehon aistimusten hyväksyvää ja myötätuntoista tarkastelua. Sensomotorinen psykoterapia on erityisesti traumatisoituneiden henkilöiden hoitoon kehitetty kehollinen lähestymistapa, jossa autetaan asiakasta löytämään säätelykeinoja elimistön yli- ja alivireystiloihin sekä saattamaan loppuun traumatilanteessa estyneitä kehon luontaisia puolustus- ja suojautumisliikkeitä.

 

Vastaanotto Järvenpäässä ja Helsingissä


Otan vastaan yksilöasiakkaita Järvenpäässä ja Helsingissä. Tanssi-liiketerapiaan ei tarvita lähetettä. Terapia ei ole KELA-korvattavaa.

Helsingissä vastaanottoni on perjantaisin Mehiläisen toimipisteessä Töölössä. Järvenpäässä vastaanottoni on omassa kotistudiossani. Tällä hetkellä voin ottaa uusia asiakkaita rajoitetusti. Kysy lisää terapiasta ottamalla yhteyttä tällä lomakkeella.


Luova ja terapeuttinen tanssi

Luovassa ja terapeuttisessa tanssissa käytetään samoja menetelmiä kuin tanssi-liiketerapiassa kuten kehotietoisuusharjoituksia ja liikeimprovisaatiota. Terapiasta poiketen luovan tanssin ryhmät ovat yleensä lyhytkestoisia eikä ohjaaja tiedä juurikaan osallistujen taustoista tai elämäntilanteesta. Tavoitteet luovan ja terapeuttisen tanssin kursseilla ovat yleisemmällä tasolla kuten elinvoiman ja kehotietoisuuden lisäämisessä, omien luovien voimavarojen löytämisessä sekä oman, itselle luonnollisen liikkeen parissa työskentelyssä. Luova ja terapeuttinen tanssi antaa elämyksiä ja avaimia kokonaisvaltaiseen itsetuntemukseen. 
 

 

Katso ajankohtaiset luovan ja terapeuttisen tanssin kurssit, tanssimeditaatiokurssit sekä tanssi-liiketerapiaryhmät täältä!

 

Miten se auttaa?
Kenelle se sopii?
Tanssi-liiketerapia yksilöt
Vastaanotto
Mitä tanssi-liiketerapia on?
bottom of page