top of page

Mindfulness ja MBSR

 

Mindfulness eli tietoinen, hyväksyvä läsnäolo, tarkoittaa taitoa keskittää täysi huomio tähän hetkeen. Se on taito kohdata arvostelematta ja tuomitsematta, mitä tahansa kehossa, mielessä tai ympäristössä tapahtuukin. Tietoisen, hyväksyvän läsnäolon taito auttaa käsittelemään elämässä ilmeneviä stressitilanteita luovasti, viisaasti ja selkeästi. Se voi myös lievittää fyysisiä ja psyykkisiä jännityksiä.


Mindfulnessiin perustuvan stressinhallintaohjelman (Mindfulness-Based Stress Reduction) on kehittänyt amerikkalainen professori Jon Kabat-Zinn kollegoineen työskennellessään Massachusettsin yliopistollisen sairaalan stressiklinikalla kroonisesta stressistä ja kivusta kärsivien kanssa. Vaikka mindfulness pohjautuukin buddhalaiseen meditaatioperinteeseen, voi kuka tahansa, uskontoon tai kulttuuriseen taustaan katsomatta harjoittaa sitä. MBSR-menetelmää on tutkittu tieteellisesti ja säännöllisen meditaation on todettu mm. alentavan stressihormonitasoja, parantavan vastustuskykyä ja lisäävän myönteisiä tunnekokemuksia kuten iloa, kiitollisuutta sekä tyytyväisyyttä elämään.


MBSR-kurssi on kahdeksan viikon mittainen ohjelma, jonka aikana opit mindfulness-harjoitukset, opit ymmärtämään stressin syitä ja seurauksia sekä sitä, miten juuri omassa elämässäsi voit sitä lievittää. Kurssin aikana saat ohjaajan ja muun ryhmän tuen mindfulness-harjoittelun tuomiseen osaksi omaa jokapäiväistä elämääsi. Olennainen osa kurssia on kotona tehtävä harjoittelu, sillä hyväksyvän, tietoisen läsnäolon oppiminen, kuten minkä tahansa uuden taidon vaatii pitkäjänteisyyttä ja paneutumista. Kotiharjoittelua tehdään päivittäin 30-60 minuutin ajan ja sen tueksi saat nauhoitukset tärkeimmistä harjoitteista.

 

MBSR-kurssien lisäksi ohjaan myös lyhyempiä mindfulness-kursseja sekä koulutuksia yrityksille ja yhteisöille.

 

MBSR-kurssin käyneiden kommentteja:

 

'Ilmapiiri oli hyväksyvä ja arvostava. Toisten kokemusten kuuleminen ja keskustelut olivat erittäin antoisia.' 

 

'Erityisesti sressaavissa tilanteissa tietoinen hengitys ja itsensä rauhoittaminen ovat tuottaneet tulosta, hankalan asiakkaan kohtaaminen on ollut helpompaa.'

 

'Huomasin, että tunteilla ja kehon hyvinvoinnilla on todella suuri yhteys.'

 

'Opettaja näytti omalla esimerkillään rauhallisuuden merkityksen erinomaisesti.'

 

Katso ajankohtaiset mindfulness ja MBSR -kurssit täältä!

bottom of page