top of page

Sini-Maria Tuomivaara

MA, tanssi-liiketerapeutti, sosionomi AMK, työnohjaaja, MBSR/mindfulness-ohjaaja, teatteri-ilmaisun ohjaaja AMK

Olen työskennellyt tanssi-liiketerapeuttina ja mindfulness/MBSR-ohjaajana vuodesta 2013. Opiskelin tanssi-liiketerapiaa Suomessa Jyväskylän ammattikorkeakoulussa ja Englannissa Goldsmiths Collegessa, joka on osa Lontoon yliopistoa. Valmistuin Dance Movement Psychotherapy -maisteriohjelmasta 2012. Tanssi-liiketerapeutti-opiskelujen osana työskentelin Lontoossa autismin kirjoon kuuluvien lasten kanssa ja aikuisten asiakkaiden kanssa psykiatrisen sairaalan oikeuspsykiatrisella osastolla. Vuodesta 2013 lähtien olen toiminut Suomen tanssiterapiayhdistyksen hallituksessa.

Minulla on erityisesti kokemusta masennuksesta ja stressistä kärsivien asiakkaiden hoidossa. Olen muun muassa työskennellyt tutkimushankkeessa, jossa tutkittiin tanssi-liiketerapian vaikuttavuutta masennuksen hoidossa. Olen myös kouluttautunut traumatisoituneiden asiakkaiden hoitoon Sensomotorisen psykoterapian ykköstason koulutuksessa. Tällä hetkellä työskentelen pääasiallisesti kriisissä tai muussa vaikeassa elämäntilanteessa olevien asiakkaiden kanssa. Luovan toiminnan terapeuttiseen käyttöön suuntauduin jo opiskellessani teatteri-ilmaisun ohjaajaksi Helsingin ammattikorkeakoulussa. Näin miten taiteen tekemisen prosessi ja luova toiminta herättävät yksilön sisäisiä voimavaroja, tuottavat positiivisia ja voimaannuttavia kokemuksia sekä lisäävät itseymmärrystä. 
Tanssi, liike, tietoinen läsnäolo ja kehollisuus ovat olleet vahvasti mukana nuoresta aikuisuudestani lähtien aktiivisten ja tanssillisten meditaatiomuotojen ja tanssiharrastuksen kautta. Olen ohjannut luovan ja terapeuttisen tanssin kursseja vuodesta 2008 sekä tanssimeditaatiota vuodesta 2013 lähtien.

Mindfulnessin pariin löysin tieni muiden meditaatiomuotojen kautta ja syvensin harjoitustani Lontoossa asuessani. Ohjaajakoulutuksen olen saanut Bangorin yliopistosta, Centre for Mindfulness, Research and Practice -keskuksen opinnoista, ja matka jatkuu. Mindfulnessin opettaminen on minulle olennainen osa omaa meditaatioharjoitustani ja olen kiitollinen saadessani jakaa eteenpäin rauhan, läsnäolon ja lempeyden kokemusta, jonka mindfulnessin harjoittaminen tuo mukanaan. 

Olen opiskellut työnohjaajaksi dialogisessa ja voimavarakeskeisessä työnohjaajakoulutuksessa. Haluan tuoda niin tietoisen läsnäolon kuin kehollisia menetelmiä osaksi työyhteisöjen ja työtätekevien yksilöiden hyvinvointia.

 

bottom of page