top of page

Ryhmämuotoinen tanssi-liiketerapia kuntoutusmuotona masennuksesta kärsiville


Hankkeen tausta

Tutkimustulokset

Hankkeen tausta

Olin mukana 2017-2019 toteutetussa Jyväskylän yliopiston, Suomen tanssiterapiayhdistys ry:n sekä KELAn yhteisessä tutkimushankkeessa, jossa tutkittiin ryhmämuotoisen tanssi-liiketerapian (TLT:n) vaikuttavuutta työikäisten masennuksen hoidossa. Tutkimuksen kautta oli tarjolla osallistujille maksuttomia tanssi-liiketerapiaryhmiä eri puolilla Suomea, myös Keski-Uudellamaalla. Tutkimukseen liittyviin tanssi-liiketerapiaryhmiin otettiin mukaan henkilöitä, joilla oli lääkärin arvion perusteella tunnistettu masennusdiagnoosi ja jotka täyttivät kriteerit KELAn kuntoutuspsykoterapiaan.

 

Tanssi-liiketerapiajakso toteutettiin 20 x 75 min kestoisena ja tapaamisia oli 2 kertaa viikossa. TLT-ryhmässä oli mahdollisuus liikkua sellaisella tavalla, mikä kullekin osallistujalle oli mahdollista ja omaan olotilaan sopivaa. Tutkimusaineisto koottiin osallistujilta itsearviointilomakkeiden ja palautekyselyn kautta. Tutkimuksessa oli mukana 157 osallistujaa 11:ltä eri paikkakunnalta. 


 

Hankkeen tulokset

 

Tutkimus osoitti, että ryhmämuotoinen tanssi-liiketerapiainterventio, joka pyrkii vahvistamaan kehossa koettua turvallisuutta, on vaikuttava masennuksen hoidossa. Tulos on merkittävä sekä kansallisesti että kansainvälisesti, sillä näin laajaa tutkimusta aiheesta ei ole missään aikaisemmin toteutettu. TLT-ryhmässä lähes 45% tutkittavista hyötyi interventiosta: masennusoireet vähenivät ja mieliala koheni. Kenenkään vointi ei huonontunut. Kontrolliryhmässä, jossa tutkittavat saivat tavanomaista hoitoa, 83%:lla vointi pysyi muuttumattomana ja 14%:n vointi koheni.

Lisätietoa tutkimuksesta: www.jyu.fi/psykologia/tanssi-liiketerapia 
Hankkeen tulokset
Hankkeen tausta
bottom of page