Työnohjaus

 

Työnohjauksessa työnohjattavat etsivät yhdessä työnohjaajan kanssa uusia näkökulmia ja ymmärrystä omaan työhönsä ja työssä esiin tuleviin tilanteisiin. Samalla kehitetään kykyä reflektoida omaa toimintaa ja sen vaikutusta muihin ihmisiin. 

 

Työnohjaus tukee ammatillista käyttäytymistä työssä, vahvistaa perustehtävän toteutumista, luo valmiuksia kohdata muutostilanteita ja auttaa selviämään stressaavista tilanteista.  Ohjauksen tavoitteina voi olla vaikkapa ohjattavien kehittyminen omassa työssään ja vuorovaikutustaidoissa, työn ongelmien hallinnan paraneminen tai itsetuntemuksen lisääntyminen. 

 

Tarjoamani työnohjauksen työskentelytapa on dialoginen ja voimavarakeskeinen. Työnohjauksessa voidaan käyttää myös kehollisia, liikkeellisiä ja tietoisen läsnäolon menetelmiä. 

 

Tarjoan tällä hetkellä osana työnohjaajakoulutusta harjoitustyönohjauksina yksilö- ja ryhmätyönohjauksia. Tapaamiset ovat kerran kuussa tai muulla yhteisesti sovittavalla tiheydellä.

Ensimmäinen tapaaminen on aina ilmainen ja sen pohjalta voidaan yhdessä arvioida työnohjausprosessin käynnistämistä.

Lähetä sähköpostia tai soita, jos kiinnostuit:  sinimaria.tuomivaara @ avartuva.com, 050 5525 911.